TRAINING TEHNIC

Oferim acest training ca și training intern

INTERPRETAREA CONSTRUCTIVĂ A PIESELOR ȘTANȚATE ȘI DEFORMATE LA RECE

Noțiuni cheie: tehnologie, calitate, cost

Piesele din tablă joacă un rol important în multe domenii de utilizare zilnică. Ele se găsesc de exemplu în ceasuri ca o componenta filigran și ca o piesă complexă ȋntr-un ceas deșteptător sau ca o componentă pentru suspensie în construcția de mașini. În ambele cazuri se vorbește despre piese ștanțate sau deformate la rece, deși este evident că din punctul de vedere al cerințelor tehnologice au puțin de a face una cu cealaltă. De aceea o analiză generală a tematicii e grea. Mai degrabă trebuie înțelese și luate în considerare în mod corespunzător, cerințele individuale ale unei piese de tablă.

Piața solicită pentru noile produse cicluri de dezvoltare mai scurte și fixează cerințe ridicate privind calitatea și costurile. Acest lucru determină companiile să îmbunătățească continuu procesul de dezvoltare a produselor. În procesul de dezvoltare a produsului, există o varietate de posibile îmbunătățiri care pot fi urmărite printr-o strânsă orientare interdisciplinară și o cunoaștere aprofundată în domeniul tehnologiilor de producție. Un produs va funcționa bine, va fi fezabil din punct de vedere economic și a procesului, în cazul în care s-a reușit coordonarea tehnologiilor optime cu cerințele. Pentru ca un produs bine coordonat să fie transferat în producție, fezabilitatea tehnologică (conceptul sculelor) trebuie să fie verificată în mod continuu și să se monitorizeze dezvoltarea costurilor pentru scule și piese.

Temele training-ului sunt:
Introducere în tehnologia de ștanțare
 • Termeni în tehnologia de ștanțare
 • Caracteristicile pieselor ștanțate și deformate la rece
 • Tehnologii diferite: ștanțarea normală/ ștanțarea de precizie
Procesul de fabricare a pieselor ștanțate și deformate la rece
 • Descrierea principalelor procedee
 • Delimitarea cantității, a calității și a fiabilității proceselor
 • Instalații din tehnologia de ștanțare și modul lor de acționare
Conceptele de ștanțe utilizate
 • Tipuri de ștanțe și domeniul lor de utilizare
 • Ștanța progresivă: structură și interpretare
 • Operații în ștanța progresivă
 • Compararea ștanțelor progresive și a ștanțelor cu transfer
Mai departe în procesul de fabricare
 • Cerințe cu privire la suprafață: spălare, lipsa bavurii
 • Metode alternative de evitare a operațiilor ulterioare
 • Cerințe pentru tratarea suprafețelor (galvanizare, vopsire)
Determinarea procesului de producție adecvat (metoda de calcul)
 • Metoda de calcul a sculelor
 • Metoda de calcul a pieselor
 • Metoda de determinare a procesului de producție adecvat
Materiale în tehnologia de ștanțare
 • Cele mai folosite materiale pentru piesele ștanțate
 • Domenii de utilizare și efecte asupra calității pieselor
 • Restricții privind alegerea materialelor
Interpretare, toleranțe și caracteristici speciale ale operațiilor
 • Analizarea zonelor de tăiere pe piese
 • Posibilități și limitări la îndoire
 • Amprentarea de rigidizare- soluții pentru o rigidizare ridicată
Procese integrate în ștanțe
 • Realizarea filetului în ștanță (oportunitate și risc)
 • Cerințe și condiții pentru alimentarea bolțurilor filetate
 • Sudarea în ștanță
Analiza valorii- studiu pe exemple concrete
 • Optimizarea costurilor pentru formarea pieselor de tablă
 • Îmbinarea mai multor piese într-o piesă
 • Dezvoltarea unei piese din tablă având la bază o piesă turnată
Metoda
Prelegeri cu numeroase exemple și timp alocat pentru discuții interactive și exerciții în grup
Grup țintă
Angajați și manageri din departamentele de achiziții, aprovizionare, controlul calității și dezvoltare
Durata
2 zile
Număr participanți
minim 6, maxim 12 participanți
Referenți
ROLAND LUDWIG
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau / Trainer
ATILLA KOCABAS
Trainer

CALCULUL SCULELOR DE ȘTANȚARE ȘI DEFORMARE LA RECE

Noțiuni cheie: tehnologia ștanței progresive
Fiecare companie trebuie să facă față provocării de a găsi prețul de piață pentru produsele oferite. Acest lucru este cu atât mai dificil pentru ștanțe deoarece, de obicei fiecare ștanță se construiește o singură dată. Cunoașterea exactă a costurilor unui proiect de la început este vitală pentru orice afacere. În acest seminar veți afla care sunt cei mai importanți factori de cost în estimarea prețului unei ștanțe progresive și modul în care aceștia pot fi influențați.
Temele training-ului sunt:
Introducere în tehnologia de ștanțare și deformare la rece
 • Termenii și tehnologia de fabricare (ștanțare normală/ ștanțarea de precizie)
 • Instalații și dispozitive de ștanțare
 • Etapele următoare în procesul de fabricare (spălare, debavurare, tratament de suprafață…)
Conceptele de ștanțe utilizate
 • Tipuri de ștanțe, caracteristici speciale
 • Operații în ștanța progresivă
 • Procese integrate (alimentare, sudare, nituire…)
Tehnologiile și materialele în producția ștanțelor
 • Tehnologii de fabricare a ștanțelor (erodarea, frezarea, strunjirea…)
 • Importanța oțelurilor de scule pentru durata de funcționare
 • Ghidaje și piese standard în ștanțe
Conceptul tehnic ca bază pentru calculul ștanței
 • Structura tehnică a ștanțelor progresive
 • Interpretarea constructivă a sculei, durata de funcționare, producția totală
 • Alegerea celei mai bune poziționări pe fâșie, realizarea pașilor și a structurii plăcilor
 • Toleranțe realizabile, factori care influențează calitatea
Calculul sculei
 • Desfășurata, fâșia
 • Structura, elemente active, componente funcționale de bază
 • Metoda de calcul
Exerciții practice pentru calcularea și stabilirea prețurilor
Metoda
Prelegeri cu numeroase exemple și timp alocat pentru discuții interactive și exerciții în grup
Grup țintă
Angajați și manageri din departamentele de achiziții, aprovizionare, controlul calității și dezvoltare
Durata
1 zi
Număr participanți
minim 6, maxim 12 participanți
Referenți
ROLAND LUDWIG
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau / Trainer
IOANA ILEA-GAB
ENGINEERING, BERATUNG

CALCULUL PIESELOR ȘTANȚATE ȘI DEFORMATE LA RECE

Noțiuni cheie: tehnologie, calitate, cost
Analiza și optimizarea costurilor sunt metode importante pentru asigurarea competitivității în domeniul pieselor ștanțate și deformate la rece. Prețurile pieselor trebuie să fie obținute rapid și sigur, luându-se în considerare atât costurile pentru realizarea sculei cât și a utilajelor folosite. Cu toate acestea, aceste costuri nu sunt analizate suficient de detaliat. Dar cum se află exact prețul unei piese ștanțate? Cum influențează diferitele tehnologii și procesele de fabricare prețul pieselor?

În cursul acestui training veți afla despre factorii care influențează stabilirea prețurilor pieselor obținute prin ștanțare și deformare la rece, inclusiv subiectele care urmează.
Temele training-ului sunt:
Tehnica ștanțării și deformării la rece – noțiuni de bază
 • Tehnologii de fabricare: ștanțarea normală, ștanțarea de precizie
 • Etapele următoare în procesul de fabricare (debavurare, spălare, tratament de suprafață…)
 • Construcția și tipurile instalaților și dispozitivelor de ștanțare
Scule utilizate în tehnica de ștanțare
 • Tipuri de scule și structura lor
 • Concepte de scule și interpretarea lor constructivă
 • Procese integrate în structura sculelor de ștanțare
 • Posibilități de reducere a costurilor sculei
 • Interpretarea constructivă a sculei, durata de funcționare, producția totală
Cerere – Ofertă – Comandă
 • Date CAD, specificații, desene, standarde
 • Caracteristici speciale ale pieselor din tablă
 • Comunicare și acorduri cu furnizorii
Calculul în tehnica de ștanțare și deformare la rece
 • Metoda de calcul pentru practică
 • Preț pentru piese ștanțate
 • Determinarea costurilor de producție și material
 • Costul orelor de lucru pentru diverse mașini și alte cheltuieli generale
 • Defalcarea costurilor pieselor de tablă (Cost Breakdown)
 • Interacțiunea dintre costul piesei și costul sculei
 • Puncte de plecare pentru economiile de costuri și reducerea prețului
Exerciții practice pentru calcularea și stabilirea prețurilor
Metoda
Prelegeri cu numeroase exemple și timp alocat pentru discuții interactive și exerciții în grup
Grup țintă
Angajați și manageri din departamentul de achiziții, aprovizionare, controlul calității și dezvoltare.
Durata
1 zi
Număr participanți
minim 6, maxim 12 participanți
Referenți
ROLAND LUDWIG
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau / Trainer
IOANA ILEA-GAB
ENGINEERING, BERATUNG